top of page
מדיניות הביטולים עבור החבילות שלנו:

ביטול תוך 48 שעות לפני השיעור הראשון: החזר מלא בניכוי דמי ביטול בסך 200 שקלים.
ביטול לאחר השתתפות במספר שיעורים: ההחזר יתבצע באופן יחסי לפי מספר השיעורים שהשתתפו בניכוי דמי ביטול בסך 250 שקלים.

bottom of page