top of page

1604 Python+ AI

כיתות ו' ומעלה: ימי שני 18:00

  • מתחיל בתאריך: 17 ביוני
  • 2,800 שקלים חדשים
  • 2724daa9-73b2-45d5-828b-426784585e7f

מקומות פנויים


תאור הקורס

תכנות מבוסס פרומפטים עם ChatGPT: בקורס זה הילדים ילמדו כיצד לרתום את הכוח של ChatGPT על ידי יצירת הנחיות בשפה טבעית לאינטראקציה עם מודל הבינה המלאכותית. מיומנות זו היא בעלת ערך רב מכיוון שהיא מאפשרת לילדים להשתמש ביכולות של בינה מלאכותית לבניית פרויקטים מורכבים. מודול 1: מבוא ל-ChatGPT ולקידוד מבוסס פרומפטים ברוכים הבאים לקורס הבנת ChatGPT מהו תכנות מבוסס פרומפטים הגדרת סביבת הקידוד שלך מודול 2: יצירת הנחיות יעילות ניסוח בקשות יעילות תרגול עם הנחיות פשוטות אופטימיזציה מתקדמת של הנחיות מודול 3: יצירת טקסט בסיסי באמצעות בינה מלאכותית יצירת סיפורים יצירתיים בניית הרפתקאות טקסט אינטראקטיביות פרויקט 1 - הרפתקאות סיפור מודול 4: פתרון בעיות בעולם האמיתי עם ChatGPT שימוש ב-ChatGPT למחקר בניית צ'טבוט עוזר אישי פרויקט 2 - צ'אטבוט עוזר אישי מודול 5: יצירת קוד עם ChatGPT אוטומציה של משימות חוזרות קידוד עם ChatGPT פרויקט 3 - כלי מחולל קודים מודול 6: אלגוריתמים של קבלת החלטות בעזרת בינה מלאכותית פיתוח מערכות המלצות חכמות ChatGPT כיועץ בינה מלאכותית פרויקט 5 - מערכת ממליצים מבוססת בינה מלאכותית


מפגשים


bottom of page