top of page
כבר לא ניתן להזמין קורס זה.

קבוצה 706 Pygame Python

כיתות ו' ומעלה: ימי רביעי 18:00-19:15

  • הסתיים
  • 1,400 שקלים חדשים
  • אונליין

תאור הקורס

pygame הינה ספריה המאפשרת לפתח משחקים עם גרפיקה בפייתון. בקורס, התלמידים ילמדו קונספטים מתקדמים בתכנות ופיתוח משחקים תוך כדי יצירת משחקים מוכרים. במהלך הקורס, הילד ירכוש ידע הנחוץ לפיתוח משחקים בפייתון ויכיר עקרונות מתקדמים בשפת התוכנה. הבוגר יוכל להמשיך ולתרגל את הידע הנרכש על ידי בניית משחקים נוספים בשפה. Python Pygame סילבוס שיעור 1 :התקנות התקנת Python התקנת PyCharm התקנת PyGame תוכנית ראשונה שיעור 2 :משתנים משתנים מספריים פעולות על משתנים מחרוזות קלט מהמשתמש שיעור 3 :בוליאנים ותנאים משתנים בוליאנים אופרטורים תנאים שיעור 4 :לולאות לולאת while לולאת for פקודות break ו- continue שיעור 5 :רשימות וטאפלים רשימות הוספה ומחיקה של איברים מרשימה העתקת רשימות רשימות ולולאת for טאפלים שיעור 6 :מבוא ל- PyGame כת יבת תוכנית בסיסית ב- PyGame צבעים שינוי צבע הרקע שיעור 7 :צורות ודמויות צירים מיקום דמויות הוספת מלבן הוספת מעגל Random שיעור 8 :עבודה עם אירועים תזוזה בעזרת מקשים טיפול באירועים גבולות מסך שיעור 9 :פונקציות למידת פונקציות פונקציות עם פרמטרים פונקציה שמדפיסה דמות שיעור 10 :עצמים למידת עצמים בניית עצם של דמות שיעור 11 :אינטרקציה בין דמויות מפגש בין דמויות לפי x ו- y שיעור 12 :דמויות מורכבות ייבוא תמונות ורקעים שכפול דמויות רשימת שמויות שיעור 13 :פרוייקט חלק א משחק פונג הכנת עצם הדמות תזוזת הדמויות לפי גבולות שיעור 14 :פרוייקט חלק ב המשך המשחק הוספת עצם כדור פגיעה בקירות ובשחקן הוספת ניקוד פסילה שיעור 15 :פרוייקט חלק ג הוספת שלבים הוספת כדורים שינוי מהירות שיעור 16 :שיעור שיא שיעור סיום הצגת פרוייקטים


bottom of page