top of page
לא זמין

מיינקראפט JavaScript למתחילים - 359

כיתות ד'-ו' 16 מפגשים - ימי שלישי 18:00

  • הסתיים
  • 1,400 שקלים חדשים
  • אונליין

מקומות פנויים


תאור הקורס

קורס תכנות Java Script באמצעות מיינקראפט - קורס חוויתי וכיפי בסביבה אונליין לתלמידי כיתות ד'-ה'. משך הקורס 4 חודשים במהלך הקורס יכירו התלמידים מושגי תכנות רבים. כל שיעור יעסוק בלימוד מעמיק של נושא ובעזרת הכלים שירכשו, יבצעו הילדים באופן יישומי משימות פרוייקטים ומשחקים במיינקראפט גרסת החינוך (Minecraft Education Edition). את הפרויקטים יבנו התלמידים בעזרת המדריכים ובהכוונתם, ומטרתם להוות תרגול על הנושא הנלמד, וכן לאפשר לתלמידים לייצר תוצר מוחשי המתבסס על הלמידה. בניית הקוד תיעשה בעזרת הבלוקים בקוד בילדר, עם התקדמות הקורס ייחשפו הילדים גם לשפת התכנות Javascript על ידי 'תרגום' הקוד מפגש 1 שיעור פתיחה - מושגי יסוד בתכנות. מבוך אינטרקטיבי ובו הילדים יבצעו משימות וחידות. מפגש 2 משתנים: לימוד בסיסי של המושג משתנה. היכרות ועבודה עם מחרוזות, שרשור, הדפסות. מפגש 3 משתנים המשך: פעולות על משתנים. בניית פעולות חשבוניות, שימוש במספרים , היכרות עם מספרים רנדומליים. מפגש 4 אירועים. אירועי משתמש (תזוזה, שימוש בחפץ, הליכה), אירועי בלוקים (בניה, הריסה). מפגש 5 תנאים ולוגיקה. לימוד אופרטורים, השוואות, if...else. מפגש 6 משחק כוחות העל- בניית משחק המשלב תנאים, משתנים ואירועים. הילדים יבנו משחק אינטרקטיבי שיעניק להם כוחות על במשחק, הבנייה תעשה על ידי שימוש בכלי התכנות שרכשו עד כה (משתנים, אירועים ותנאים). בשיעור זה יבנו את הפלטפורמה הבסיסית של המשחק ויתחילו בבנייית הקוד. מפגש 7 המשך משחק כוחות העל. בשירו זה יסיימו התלמידים לכתוב את הקוד של המשחק, ויחברו את כלל חלקי הקוד השונים למשחק שלם. מפגש 8 לולאות - הבנת חשיבות הלולאות ואופן השימוש בהן, שימוש בלולאות מתקדמות: חזור עד ש… , לעולמים , הבנה עמוקה יותר של המושג תנאים. מפגש 9 ראייה מרחבית - הבנת צירי המרחב, היכרות מעמיקה עם פקודות המיקום, מיקום כמשתנה וחיבור מיקום, פרויקט בניית הצירים. מפגש 10 ראייה מרחבית - המשך פרויקט בניית הצירים חלק ב'. מפגש 11 פרמטרים - קבלת קלט מהשחקן בפעולות, שימוש בקלט, הבנת פרמטרים ביחס למשתנים. מפגש 12 פונקציות - שכפול קוד במקומות שונים, שינוי משתנים בתוך הפונקציות, לימוד על יעילות וכתיבת קוד ברור. מפגש 13 משחק לבה חלק א' - משחק המשלב לולאות, אירועים, תנאים, משתנים. הילדים יבנו משחק כפרויקט מסכם לקורס ובו יעשו שימוש בכלל הכלים שרכשו. יצירת הפלטפורמה למשחק, התעסקות במיקומים. מפגש 14 משחק לבה חלק ב' - יצירת פונקציות בתוך המשחק, שימוש במספר אקראי, שימוש בתנאים. מפגש 15 משחק לבה חלק ג' - חיבור כלל פונקציות המשחק ביחד, יצירת קוד שלם למשחק, שדרוג המשחק על ידי תוספות ובונוסים. מפגש 16 שיעור סיכום - הצגת משחק הלבה.


bottom of page