התוכניות שלנו

תוכנית שנתית - גילאי 12+

ימי חמישי בשעות 18:00-19:00.

ש"ח

עלות:

חודשים

תוקף:

Science and Technology Class

תוכנית שנתית - כיתות ה' - ו'

ימי חמישי בשעות 17:00-18:00.

ש"ח

עלות:

חודשים

תוקף:

Science and Technology Class

תוכנית שנתית - כיתות ג' - ד'

ימי חמישי בשעות 16:00-17:00.

ש"ח

עלות:

חודשים

תוקף:

Science and Technology Class