top of page

כיתות ה׳-ו׳ - מבוא לתכנות Python/JavaScript באמצעות מיינקראפט

הקורס מקנה לתלמידים מיומנויות תכנות בסיסיות ומורכבות: לולאות, התניות, משתנים, פונקציות ועוד והכל בתוך המשחק מיינקראפט.הקורס עוסק בפיתוח חשיבה מחשובית לפתרון בעיות, תכנון תהליכים ליצירת פרויקטים ופיתוח ראייה מרחבית בתוך עולם תלת מימדי.

 הקורס מהווה היכרות ראשונית עם שפות תכנות Python, JavaScript.

bottom of page