top of page
תותל.jpg

Minecraft Java - מודים

הקורס מאפשר לתלמיד ללמוד את שפת התכנות הפופולארית Java והכל בתוך המשחק האהוב עליו, מיינקראפט. במהלכן, נצור מודים במיינקראפט בעזרת Java והעורך הגרפי GIMP. הקורס מקנה כישורי תכנות בסיסיים, מיומנויות בעיצוב גרפיקה וכישורי פתרון בעיות תוך פיתוח מודים ייחודים במיינקראפט!

bottom of page