top of page

מדיניות ביטולים

מדיניות

 דרך ההייטק בע"מ

 

    הוראות כלליות

 1. התנאים וההגבלות הכלליים הנוכחיים (להלן: "התנאים") יסדירו ויפרטו את ההרשמה שבוצעה על ידי המשתמשים באתר הנמצא בכתובת) https://www.hai.tech/ להלן: "האתר") ותת-הדומיינים שלו המופעלים על ידי דרך ההייטק בע"מ (להלן: "דרך ההייטק בע"מ"," ספק השירות" או "החברה"), מספק שיעורי תכנות מקוונים ופרונטליים המתאימים לילדים ולבני-נוער . על ידי השתתפות בשיעורים המקוונים הזמינים בפלטפורמה, הילדים ובני-הנוער יכולים ללמוד תכנות באופן מקוון בצורה פרטנית או בקבוצות בעזרת מדריך (להלן: "המדריך"), שהוא שותף בחוזה עם  דרך ההייטק. דרך ההייטק מספקת למשתמשים את השימוש בשיעורים, בתמורה לתשלום (להלן: "תשלום)

 2.   קבלת ההסכם הנוכחי, מדיניות החברה (להלן "המדיניות") היא תנאי מוקדם לרישום באתר. המדיניות מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם הנוכחי ותפורש בהתאם להוראות המדיניות

נתונים של דרך ההייטק בע"מ

·        שם חברה:   דרך ההיי.טק בע"מ

·        שם באנגלית:        HAI.TECH WAY LTD

·        מספר חברה:        516045564

·        כתובת:  חלקיקי האור 16 באר-שבע

·        כתובת מייל:

 

הגדרות למונחים המודגשים הבאים תהיה המשמעות הבאה בהסכם הנוכחי:

שיעור: פירושו שיעור מקוון או שיעור קבוצתי המתקיים עבור המשתמש ללמוד תכנות ועל ידי מדריך בפלטפורמה.

שירות צ'אט: פירושו שירות הצ'אט הווירטואלי הזמין באתר למשתמשים, המאפשר למשתמשים לתקשר עם ספק השירות באופן מקוון.

חֹוזה: פירושו חוזה ספציפי שנחתם בין ספק השירות והמשתמש לשימוש בשירותים.

מדיניות בטיחות מקוונת: פירושה המדיניות של דרך ההייטק לצורך מתן סביבה בטוחה ותומכת לתלמידים. מדיניות הבטיחות המקוונת תהווה חלק בלתי נפרד מההסכם הנוכחי.

ההסכם: פירושו התנאים הכלליים הנוכחיים של דרך הייטק.

חבילה: פירושה סוג של תכנית תשלומים הזמינה לרכישה על ידי המשתמש, המכילה מספר מסוים של שיעורים המפורט בתיאור כל חבילה.

שירותים: פירושם כל השירותים הניתנים על ידי דרך ההייטק הנגישים דרך האתר והפלטפורמה.

מדריך: פירושו אישיות טבעית שנמצא בקשר של חוזה עם דרך ההייטק ומלמד את התלמידים תכנות באמצעות הפלטפורמה.

שיעור ניסיון: פירושו שיעור התרגול הראשון, עבור קורס מסוג קורס אישי. עלותו 175 ₪ נכון לכתיבת מסמך זה.

 משתמש: כל אישיות טבעית המתקשרת בקשר משפטי עם ספק השירות לאספקת השירותים בתנאי ההסכם הנוכחי.

חשבון משתמש: פירושו דף אישי של משתמש רשום בפלטפורמה, שיש לו חלק של לקוח הנגיש לכל המשתמשים וחלק מנהלי עם מידע על הבעלים של החשבון האישי, המוסתר ממשתמשים אחרים בפלטפורמה.

אתר אינטרנט: פירושו האתר הממוקם בכתובת https://www.hai.tech/ המופעלת על ידי דרך הייטק בע"מ וכל תת הדומיינים אליהם דרכם דרך ההייטק מספקת את השירותים, כולל הפלטפורמה.

 

רישום המשתמש, סיכום חוזה

 חוזה נחתם בין דרך הייטק בע"מ לבין המשתמש על ידי רישום המשתמש דרך האתר, בשלבים הבאים:

 1.  על מנת לגשת לפלטפורמה ולהשתמש בה, המשתמש חייב להירשם באתר (ולהוריד מערכת ZOOM מעודכנת ולרכוש רישיון לMinecraft) 

 2.  השירות המסופק על ידי דרך הייטק בע"מ מיועד לשמש עבור ילדים ונוער. קטינים ישתמשו באתר ובשירותים רק באישור האפוטרופוס או הנציג החוקי שלהם (למשל הורה, הורה אומנה, הורה חורג וכדומה).

 3. המשתמש מצהיר בזאת ומתחייב כי הוא או היא עומדים בתנאי סעיף זה. המפר את האחריות יהיו אחראים לכל הנזק והעלויות שייגרמו כתוצאה מכך.

 4. במהלך ההרשמה יש צורך בכתובת האימייל של המשתמש, שם פרטי ושם משפחה ומספר טלפון שלו.

 5. השירות שולח אימייל המאשר את ההרשמה לכתובת האימייל שמסר המשתמש במהלך ההרשמה.

 6. ספק השירות לא יהיה אחראי לכל נזק שייגרם מנתונים שגויים ו / או שלא הוגשו על ידי המשתמש. המשתמש יכול לשנות את הנתונים שנמסרו במהלך ההרשמה בכל עת. ההרשמה תיעשה פעם אחת על ידי המשתמש.

 7. ספק השירות יתעד את נתוני המשתמש המסיים את החוזה, את מקומם ושעת ההתקשרות ואת הנתונים שנמסרו על ידי המשתמש במהלך ההרשמה ואת טקסט ההסכם שנמצא בתוקף במועד סיום החוזה. על פי בקשת המשתמש, ספק השירות שולח למשתמש מידע בכתב על האמור לעיל. המידע ייחשב ככתב, אם הנתונים המתאימים נשלחים לכתובת האימייל של המשתמש שניתנה במהלך ההרשמה או מאוחר יותר בחשבון המשתמש.

 8. האתר עשוי לשמש משתמש כלשהו אך ורק על אחריותו בלבד ובאחריותו שלו.

 9. השירותים על פי הסכם זה דרך הייטק בע"מ מתחייבת לספק למשתמש את הגישה לפלטפורמה (כולל שיעורים), בהתאם לשימושים ולתוכן של אפשרויות התשלום המפורטות בהסכם הנוכחי.

 10.  הפלטפורמה: הפלטפורמה מאפשרת למשתמשים לגשת לחשבון המשתמש שלהם ולשיעורים. על מנת שיוכל להשתתף בשיעורים, המשתמש זקוק למחשב אישי וגישה לאינטרנט. דרך הייטק בע"מ לא תהיה אחראית לחוסר האפשרות לספק את השיעורים, או לאיכות הירודה שלהם, עקב תפקוד בלתי הולם של התוכנה, החומרה או הגישה לאינטרנט מצד המשתמש.

דרישות טכניות מינימליות כדי להשתתף בשיעורים

 1. לצורך השתתפות בשיעורים, המשתמש יאפשר גישה למיקרופון ולמצלמה בהתקן שלו.

 2. המשתמש מאשר כי דרך ההייטק בע"מ תקליט סרטונים וצילומים של השיעורים לצורך בקרת טיב השירותים אותם מספקת דרך הייטק בע"מ לצורך בדיקת טענות המשתמש, בנוסף לכך על מנת שהתלמיד והמשתמש יוכלו לצפות מחדש ולחזור על שיעור. הסרטון וצילומים של השיעור יאוחסנו למשך שבועיים בלבד.

 3. לפיכך המשתמש מסכים כי ניתן להגיש רשומות צילומים או וידאו ספציפיות למדריך, לדרך הייטק בע"מ לרשויות המדינה או לבתי משפט בכפוף לעילות משפטיות להגשה כזו.

 השיעורים:

 1. המשתמש רשאי לדחות או לבטל שיעור לא יאוחר שמונה שעות לפני תחילת השיעור. במידה והמשתמש לא עומד במועד האחרון שצוין פירושו שהמשתמש מסכים למועד שיעור.

 2. אם בזמן שנקבע להפעלת שיעור המשתמש לא יהיה זמין בתוך 10 הראשונות שהם עשר דקות, המדריך רשאי להפסיק לחכות למשתמש, ושיעור זה ייחשב כאילו התקיים. במקרה זה, דרך הייטק בע"מ עשויה לסרב לקיים שיעור חוזר למשתמש

 3. בתנאי ההסכם הנוכחי דרך ההייטק בע"מ רשאית להחליף את המדריך על פי שיקול דעתה הבלעדי, אולם דרך הייטק בע"מ תודיע על כך למשתמש לפני כן ללא דיחוי מיותר, אולם לא יאוחר שעה אחת לפני תחילת השיעור המדובר.

 נוהל השיעורים:

 1. זמן תחילת השיעור יהיה זמן ההתחלה שנקבע בלוח הזמנים של המשתמש. המשתמש יכול להצטרף לשיעור דרך הפלטפורמה בזמן תחילת השיעור על ידי לחיצה על כפתור "הכנס לשיעור". על מנת להתחיל את השיעור, גם המדריך וגם התלמיד יהיו נוכחים בכיתה הווירטואלית. השיעור נמשך 45 דקות משעת ההתחלה המתוכננת. אם המשתמש או המדריך נתקלים בקשיים טכניים במהלך השיעור, למשל הם מאבדים את חיבור האינטרנט ומתנתקים, הם יכולים להתחבר מחדש לכיתה במסגרת הזמן המתוזמנת.

 2. במהלך השיעורים, על התלמיד והמשתמש לציית למדיניות הבטיחות המקוונת של ספק השירות. השיעורים מוקלטים על ידי ספק השירות בהתאם למדיניות, ולכן ניתן לצפות מחדש בשיעורים על ידי המשתמשים והתלמידים כדי לחזור על השיעור.  בסוף כל שיעור, המדריך יוכל לספק לתלמיד שיעורי בית אשר כדאי שיוכנו בפלטפורמה עד לשיעור הבא של התלמיד. על מנת לצאת מהכיתה הווירטואלית, התלמיד או המשתמש צריכים ללחוץ על סמל "X "בפינה השמאלית העליונה בחלון הדפדפן או ללחוץ על כפתור "יציאה" בפינה הימנית התחתונה של הכיתה הוירטואלית. השיעור נחשב שהועבר כראוי אם המשתמש לא הודיע לספק השירות על תלונה על איכות השיעור עשרים וארבע שעות מזמן השיעור. ספק השירות שומר לעצמו את הזכות לבחון את תלונת המשתמש על בסיס פרטני, ובאם יש סיבות מוצדקות, להחזיר את השיעור למאזן של המשתמש

ביטול דחיית השיעורים:

 1.  ביטול ודחיית השיעורים על ידי המשתמש ללא אובדן יתרה עשויים להיות מוסדרים לא יאוחר  משמונה שעות לפני תחילת השיעור. במידה והמשתמש לא עומד במועד זה, פירושו שהמשתמש מסכים לזמן המוצע של השיעור, ואם התלמיד נעדר משיעור כזה, לא יוחזר תשלום עבורו למשתמש.

 2. דרך הייטק בע"מ שומרת על זכותה לשקול את ערעור המשתמש אם אין זמן פנוי בלוח הזמנים של המדריך. למדריך תהיה הזכות לדחות ולבטל את השיעורים, לאחר שהודיע על כך ל דרך ההייטק בע"מ מראש. במקרה זה, מדריך חלופי יוקצה לכיתה אם המשתמש יאשר מדריכים מחליפים בחשבונו. אם לא נמצא מדריך מחליף לשיעור, המשתמש יקבל הודעה על ידי ספק השירות על הביטול והשיעור לא יימחק מיתרת המשתמש

 3. היעדרות מהשיעורים אם התלמיד נעדר מהשיעור בפלטפורמה במועד ההתחלה שנקבע לכך, המורה ימתין לתלמיד למשך עשר דקות. אם התלמיד לא מצליח להתחיל את השיעור במסגרת פרק זמן זה, או אם המשתמש לא יידע את ספק השירות מראש על חוסר האפשרות של התלמיד להשתתף בשיעור, ייחשב ככזה שהתקיים וימחק מהיתרה של המשתמש. שיעורים שלא התקיימו עקב אשמת המדריך יהיו כפופים לביטול חינם (מבלי למחוק אותו מיתרת המשתמש ( או ידחו למועד אחר בלוח הזמנים של המדריך הנוח למשתמש.

ביטול רכישה על ידי המשתמש:

1. ביטול רכישת קורס יעשה באמצעות פניה טלפונית או הודעת דואר אלקטרוני או הודעת WhatsApp, בהודעה אשר תכלול את פרטי הרוכש ואת פרטי ההזמנה כפי הנדרש באתר, ויחולו עליו התנאים המפורטים להלן.

2. בכל הקשור לביטול עסקת מכר מרחוק מול דרך ההייטק בע"מ על ידי משתמש הקצה הרי שיחולו גם הוראות חוק הגנת הצרכן התשמ א-1981 ('חוק הגנת הצרכן)'.

3. הנך רשאי לבטל רכישת קורס אונליין בהודעה בכתב כמפורט להלן:

3.1 ביטול שיעשה תוך עד וכולל ארבעה עשר (14) ימים מיום הרישום לקורס וקבלת הודעת אישור על הרישום:

3.1.1 מתן החזר כספי בניכוי דמי ביטול רישום בשיעור חמישה (5) אחוזים מהמחיר ששולם עבור הקורס, או מאה (100) ש"ח, הנמוך מביניהם.

3.1.2 על אף האמור בסעיף 3.1.1 לעיל, ביטול שנעשה לפחות שבעה (7) ימים לפני מועד פתיחת
הקורס יזכה את המשתמש בהחזר כספי מלא.

3.2 ביטול לאחר תחילת הקורס ועד תום השיעור הרביעי – יוחזר מחיר הקורס בקיזוז 10% מהמחיר המלא (ללא הנחות).

3.3 ביטול לאחר השיעור הרביעי ועד לשיעור 11 כולל, יינתן החזר קיזוז התשלום היחסי עבור הקורס + חודש דמי ביטול.

3.4 ביטול לאחר השיעור ה 11 ועד לשיעור 23 כולל, יינתן החזר קיזוז התשלום היחסי עבור הקורס + חודש וחצי דמי ביטול.

3.5 ביטול לאחר השיעור ה-20 לא יזכה בהחזר כלל.

3.6 ביטול קורס דיגיטלי (קורס למידה עצמית):

3.6.1 ביטול עד לשליחת הקורס ללקוח בקישור, מתן החזר כספי בניכוי דמי ביטול רישום בשיעור חמישה (5) אחוזים מהמחיר ששולם עבור הקורס, או מאה (100) ש"ח, הנמוך מביניהם. ביטול לאחר שנשלח הקישור לקורס ללקוח שרכש לא ניתן לבטל.

3.7 ביטול קורס פרונטלי: כמו קורס אונליין.

4. החזר כספי לאחר תחילת הקורס– אשר המשתמש יהיה זכאי לו בכפוף לתתי-סעיף 3.1,3.2,3.3,3.4,3.5 זה וליתר התנאים המפורטים בתנאי שימוש אלה, יוחזר למשלם החלק היחסי עבור הקורס, שטרם נצרך, בניכוי דמי הביטול, בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול.

5. דמי הביטול יגבו על יד דרך ההייטק בע"מ ו/או מי מטעמה.

6. דרך ההייטק בע"מ שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, מכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר, כולה או חלקה, ו/או לבטל מכירה (לפני או לאחר סגירתה), כולה או חלקה, בתנאים להלן:

6.1 טרם פתיחת הקורס – יינתן למשלם החזר מלא עבור הסכום ששילם, בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול.

6.2 לאחר תחילת הקורס – יוחזר למשלם חלק יחסי בהתאם לכמות השיעורים שבוטלו בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול.

תקשורת לגבי השיעורים:

 1.  התקשורת בין המשתמש, המדריך וספק השירות בנוגע לשיעורים תתבצע באמצעות שירות הצ'אט של WhatsApp  התודיע למשתמש על הקצאת השיעורים, ביטול השיעורים, מינוי מדריך מחליף ואירועים אחרים באמצעות פרטי הקשר שנמסרו על ידי המשתמש. בשל אופי התקשורת האמור, דרך הייטק בע"מ  אינה מתחייבת את קבלת ההודעות מסוג זה. המשתמש יידע את ספק השירות אודות דחייה או ביטול השיעור באמצעות שירות הצ'אט של WhatsApp.

שונות

 1.  דרך ההייטק בע"מ רשאית להעביר את הצהרותיה המשפטיות הנוגעות להסכם זה בקשר למשתמש בהודעת מערכת הנשלחת לכתובת האימייל שמסר המשתמש במהלך ההרשמה. הודעת המערכת תחשב כמועברת לכתובת האימייל שנרשמה על ידי המשתמש בעת שליחתה. הנתונים המאוחסנים על ידי מערכת הטכנולוגיות המידע של ספק השירות יחולו לקביעת זמן השליחה של הודעת המערכת.

 2.  דרך ההייטק בע"מ  זכאית לפרסם פרסומות או תכנים אחרים הקשורים לשיווק בכל עת באתר.

 3.  דרך ההייטק בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים או תיקונים באתר או ביישום ללא הודעה מוקדמת ובכל עת. ספק השירות גם שומר לעצמו את הזכות להציב את האתר תחת שם דומיין אחר

 4. מסמך זה יכנס לתוקף עם פרסומו באתר ויישאר בתוקף עד לביטולו או תיקונו. אנא קבל את ההסכם הנוכחי בלבד, אם את/ה מסכים/ה עם האמור לעיל.

 5. אם יש לך שאלות נוספות בנוגע להסכם, אנא צור איתנו קשר בכתובת:  info@hai.tech.com

bottom of page